ИСУНО мен АСУНО: Ұғымдар мен Ерекшеліктердің Ажыратылуы

Мақала

Қазақстандағы қалалық жарықтандыру жүйелерін модернизациялау – неге бұл ешқашан болмайды
"Авангард" ЖБ командасы Қазақстандағы ақылды жарықтандыру жүйелері туралы тағы бір шолу дайындады.
Уақытпен қатар жүрмеу
Овсеп Григорян – KB Avangard бас директоры, муниципалды жарықтандыру жүйелерінің әлемдік шындықтары және қазақстандық тәжірибе туралы